Paavo Väyrysen vastaus Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestön johtokunnalle

31.1.2017

Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestön johtokunnalle

 

Vastauksena 9.1.2017 minulle lähettämäänne kirjeeseen totean, ettei Keminmaan keskustaseuralla eikä Keminmaan kunnallisjärjestöllä ei ole toimivaltaa ottaa kantaa siihen, kuinka Suomen Keskusta rp:n sääntöjä on syntyneessä tilanteessa tulkittava.     

Suomen Keskusta rp:n säännöissä todetaan, että perusjärjestön jäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa kuulua muuhun puolueeseen. Puolueen ja sen jäsenjärjestöjen (piirijärjestöjen, kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten) säännöissä ei ole kuitenkaan määrätty, kuinka on toimittava, jos puolueen jäsenestä tulee toisen puolueen jäsen.

Suomen Keskusta rp:n paikallisyhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenenä voi olla henkilö, joka hyväksyy puolueen yleiset periaatteet sekä sitoutuu noudattamaan paikallisyhdistyksen sääntöjä. Paikallisyhdistyksen säännöissä ei ole kieltoa kuulua toiseen puolueeseen.

Kansalaispuolue rp ei ole puolue sanan tavanomaisessa merkityksessä. Se kokoaa valtakunnallisella tasolla yhteen samoin ajattelevia ihmisiä yli puoluerajojen. Se ei toimi lainkaan kuntapolitiikassa.

Kunnallisjärjestöllä ei ole toimivaltaa päättää Keminmaan keskustaseuran ja sen henkilöjäsenten jäsenyydestä Suomen Keskusta rp:ssa. Päätösvalta Suomen Keskusta rp:n jäsenyydestä kuuluu puoluehallitukselle ja puoluevaltuustolle.

Edellä esitetyn perusteella kunnallisjärjestön tulisi luopua asian enemmästä käsittelystä.

Olen edelleen valmis harkitsemaan ehdokkuutta kuntavaaleissa.

Paavo Väyrynen